Osvetlenje staje kod živine

LED osvetlenje

LED osvetlenje

Sa našim efikasnim LED lampama, lako možete stvoriti savršen koncept osvetljenja za Vašu živinarsku staju. Sve naše LED lampe su visokog kvaliteta, zadovoljavaju potrebe Vaše živine i mogu izdržati specifične uslove u staji. Mi razlikujemo osvetljenje unutar sistema i osvetljenje staje. Karakteristike kao što su brendirane LED diode, dug radni vek, regulacija od 0 do 100%, osvetljaj bez treperenja, DLG znak kvaliteta otpornosti na amonijak i upotreba visokopritisnog uređaja za pranje osiguravaju najbolji kvalitet.