Language

Obogaćeni sistemi grupnog držanja

Eurovent EU, the enriched colony system

Eurovent EU enriched colony system

Our proven enriched colony system for layers meets the most recent EU standards. This poultry housing system stands for a high laying performance, environment-friendly dry manure and for excellent egg quality. The result: Maximum hygiene with optimum product safety.

Automatic chain feeding

This reliable feeding system has proved itself a million times over. It can be used for any type of poultry production and feeds pullets, layers and breeders alike. With its unique high quality and functionality, the Big Dutchman chain feeder is the world's leading feeding system.

Eurovent 2240-EU obogaćeni sistem grupnog držanja

Sa EV 2240-EU, Big Dutchman vam nudi sistem usklađen sa EU-standardima, prihvatljiv za živinu i higijenski za efikasnu i bezbednu proizvodnju jaja. Sažet sistem konstrukcije omogućava dovoljno slobode kretanja i na taj način obezbeđuje kokoškama da oponašaju svoje prirodno ponašanje.

Sistemi skupljanja jaja

Fleksibilni, efikasni i nežni za jaja. Bez obzira da li se nosilje drže u obogaćenim sistemima za grupno držanje ili volijerama – naći ćete odgovarajući system za svaku živinarsku staju u prospektu: Elevatori, liftovi, Multitier, i transporteri sa nagibom, krivolinijski i pravolinijski sa šipkama, su na raspolaganju kod Big Dutchman. Prikazani su takođe, inovativni sistemi za proizvodnju jaja, kao što je EggCam.

Sistemi vaganja

Sa Big Dutchman-ovim vagama za živinu uvek ste upoznati sa aktuelenom težinom Vaše živine! Mi nudimo idealan sistem vaganja, mobilni ili stacionarni, za svaki tip proizvodnje, bilo da je u pitanju uzgoj živine, proizvodnja jaja ili držanje roditelja.

Silosi, spirale i pužni transporteri

Izaberite iz širokog opsega silosa napravljenih od pocinčanog čeličnog lima, plastike ojačane staklenim vlaknima ili od Trevira platna za skladištenje i transport hrane. Hrana može da se transportuje do sistema hranjenja pomoću pužnih ili spiralnih transportera bez ikakvih gubitaka kvaliteta, ali u zavisnosti od transportnog kapaciteta i nagiba