Naša živinarska oprema za Vašu proizvodnju jaja

Naš, praktično kompletan, asortiman proizvoda za savremenu proizvodnju jaja uključuje jednostavne sisteme, računarom upravljane sisteme hranjenja sa opremom za optimalno upravljanjem klimatom za živinu, inteligentni tretman izduvnog vazduha i inovativni tretman otpadaka. Hardver i softver za upravljanje živinarskom stajom zaokružuje naš proizvodni program.

Molimo odaberite vašu poslovnu liniju

Naše referense daju pregled naših performansi i sposobnosti.